harlek-termal-151005449918124_batch kopya

KÜTAHYA

Tarihi

Kuruluş tarihi kesin olarak tespit edilememekle beraber, tarihi MÖ 3000 yıllarına uzanmaktadır. Eski kaynaklara göre, Kütahya’nın antik çağlardaki adı Kotiaeon, Cotiaeum ve Koti şeklinde geçmektedir. İl topraklarına yerleşen en eski halk Friglerdir. MÖ 1200’lerde Anadolu’ya gelen Frigler, Hitit İmparatorluğunun topraklarına girdiler ve bir devlet olarak örgütlendiler. MÖ 676’da Kimmeler, Frigya Kralı III. Midas’ı bozguna uğratarak Kütahya ve çevresine egemen oldular.

Alyattes’in Lidya Kralı olduğu dönemde Kimmer egemenliği yerini Lidya yönetimi aldı. MÖ 546’da Persler Lidya Ordusunun yenilgiye uğratarak Anadolu’yu istila etti. MÖ 334’te Biga Çayı yakınlarında Persleri yenilgiye uğratan İskender yörede üstünlük kurdu. Büyük İskender’in MÖ 323’te ölümü ile Kütahya ve yöresi komutanlarından Antigonos’a geçti. MÖ 133’te Roma yönetimine girdi. Piskoposluk merkezi haline getirildi.

1071’de Malazgirt Muharebesi’nde Alp Arslan’a yenilen Bizans İmparatoru Romanus Diogenes tutsaklık dönüşü Kütahya’ya getirildi ve gözleri kör edildi. 1078’de Anadolu Selçuklu Devletini kuran Kutalmışoğlu Süleyman Şah Kütahya’yı da ele geçirdi. 1097’de Haçlıların saldırısına uğradı. II. Kılıç Arslan kaybedilen topraklarla birlikte Kütahya’yı geri aldı.1277’de II. Gıyaseddin Keyhüsrev Kütahya yöresini Germiyanoğlu Süleyman Şah kızı Devlet Hatun’u Osmanlı Sultanı I. Murat’ın oğlu Yıldırım Bayezid’a verdi. (1381) Germiyanoğulları Beyliğinin toprakları Devlet Hatun’un çeyizi olarak Osmanlılara verildi. (Kütahya ve çevresi dahil) 1402 Ankara Savaşında, Bayezid’i ağır bir yenilgiye uğratan Timur, Kütahya’yı alarak II. Yakup Bey’e geri verdi. Kütahya daha sonra Osmanlılara geçti ve Sancak Merkezi oldu.

Kütahya'da Gezilecek Yerler

Tarihi

Mızık Çamı


Osmanlı İmparatorluğu’nun kurucusu Osman Bey’in
beşiğinin yapıldığı ağaç Domaniç’in Domur Köyünde yer
almaktadır. Ağaç yıkılmış olmasına rağmen korumaya
alınmış, üstü kapatılmıştır.

Kütahya Saat Kulesi

Kütahya Merkez’de bulunan Saat Kulesi, XIX. yüzyılda inşa
edilmiştir. Banisi Kütahya Valisi Fuat Paşa’dır. 30 Ağustos
Ortaokulu’nun arkasında bulunmakta olup kolay bir ulaşım
yoluna sahiptir.Kütahya Saat Kulesi’nin yapımında kesme
taş kullanılmıştır. Kare planlı olup, iki katlı bir mimariye
sahiptir. Kulenin üstü külahla örtülmüştür. Kütahya’daki
Analcı Mescit’in karşısında bulunan Saat Kulesi, gezinizin
bir parçası olabilir.

Dumlupınar Müzesi

Ulusal Kurtuluş Savaşımızın yaşandığı topraklarda o
günleri hiç unutmamak adına yapılan Dumlupınar
Müzesi,Kütahya’nın Dumlupınar ilçesinde yer almaktadır.
İki katlı müstakil bir binada olan ve hala ziyarete açık olan
Dumlupınar Müzesi, Kurtuluş Savaşına ait olan silahlar,
kılıçlar, o dönmeleri yansıtan eski fotoğraflarla birlikte 139
adet eser sergilemektedir.

Kütahya Çinili Camii

Türkiye’de ve dünyada eşi benzeri olmayan Kütahya
Çinili Camii, hem dış mimarisiyle hem de iç mimarisiyle
görenlerin büyük bir hayranlığını kazanıyor.Kütahya’nın
simgesi durumundaki Çinili Camii, Orta Asya Türk
mimarisinin örnek alınarak hayata geçirildiği bir yapı
özelliği taşımaktadır. İçi ve dışı çinilerle süslendiği için Çinili
Camii olarak adlandırılmıştır.

Kütahya Arkeoloji Müzesi

Kütahya Arkeoloji Müzesi, 1314 yılında Umur Bin
Savcı tarafından yaptırılan eski bir medrese binasında
ziyaretçilere açıktır.Selçuklu mimarisinin özelliklerini taşıyan
Kütahya Arkeoloji Müzesi, 9 odaya sahiptir. Her çağın ayrı
ayrı önemli kalıntılarını gözler önüne sermektedir.

Kütahya Çini Müzesi

Kütahya’nın merkezine bulunan Kütahya Çini Müzesi, çini
üzerine açılan ilk müze olma özelliği taşımaktadır. Aslında
Germiyan Beyi ll. Yakup’un yaptırmış olduğu külliyenin
imaret bölümünün ayrıldığı müze 1999 yılında ziyarete
açılmıştır.

Kütahya Kalesi

Kütahya’nın ilk kurulduğu yerde bulunan Kütahya Kalesi,
antik çağlardan bu yana varlığını korumaya devam
etmektedir.Hisar Tepesi’nde bulunan kalenin üç bölümü
vardır; Kale-i Sagir, Kale-i Bala ve dış surlar. Kütahya
Kalesi’nin yapım tarihi ve kim tarafından yapıldığına dair
bir kitabesi bulunmamaktadır.

Kütahya Ulu Camii

1381 yılında inşa edilen Kütahya Ulu Camii, şehrin
merkezinde bulunmaktadır. Caminin en önemli özelliği
şehrin en büyük iç alana sahip ibadet mekanı olmasıdır.
Kütahya Merkez’de bulunan caminin inşasında tamamı ile
kesme taş kullanılmıştır.

Dönenler Mevlihanesi

Kütahya Merkez’de yer alan Dönenler Mevlevihanesi,
Börekçiler Mahallesi’ndedir. Mevlevi kültürünün üçüncü
önemli merkezidir aynı zamanda. Mevlevihanenin ilk
yapılan bölümü mescididir. Hezar Dinari Mescidi, adını
banisinden alır. 1237-1243 yılları arasında inşa edilmiştir.

Kütahya Kurşunlu Camii

Kütahya Merkez’in tarihi yerlerinden biri olan Kurşunlu
Camii, kolay bir ulaşım yoluna sahiptir. Paşam Sultan
Mahallesi’nde yer alıyor. 1377-1378 yılları arasında inşa
edilen bu ibadet mekanı Kasım Paşa Camii olarak da
bilinmektedir.

Domaniç Ormanları

Türkiye’nin can alıcı noktalarından biri olan Domaniç
Ormanları Kütahya’da bulunmaktadır. Domaniç ilçesini
kapayan bu doğal güzellik Kütahya’ya gelenlerin uğradığı
ilk yerlerden biridir. Dünyada yalnızca bu ormanda görülen
ağaç türleri vardır Domaniç Ormanları’nda. Anadolu
Selçuklu Uç Beyi olan Ertuğrul Gazi’nin yaz aylarını burada
geçirdiği bilinmektedir.

Harlek Efsanesi

Kütahya’nın Ilıca mevkiinde, ismini veren su kaynağının, “Harlek“ adının bir efsanesi vardır. “Yıllar önce bu su kaynağının bulunduğu yerde bir mağarada yaşayan bir nine, bir güzel kız, bir de sarı inek varmış. Sarı ineğe samanını vermek için mağaraya giren güzel kız bir ses duymuş. Bu ses yarı Kütahya şivesi ile;

-“Güze gız, geliyom, geliyom. Harlayarak mı geleyim, gürleyerek mi geleyim?” demiş. Güzel kız korkmuş, ninesinin yanına koşmuş. Gel zaman git zaman, güzel kız anlamış ki, bu ses sadece yalnız başına iken kendisine bu teklifte bulunuyormuş. Olay birkaç kez tekrar edince, güzel kız cesaretini toplamış, tek başına gidip bu sese cevap vermeye karar vermiş. Gitmiş ve;

-harlayarak mı geleyim, gürleyerek mi? Diye tekrar sorunca,

– harlayarak gel ! diye cevap vermiş.

Bu çağrının üstüne mağaradaki kayalardan kaynar sular fışkırmış, kızı da bir daha gören olmamış. Bu olayı haber alan kimseler, harlayarak kelimesini harlek’e çevirmişlerdir. “

Sefakent Harlek Termal Otel

Sefakent Harlek Termal Otel Tesisleri 24.000 m² alan üzerinde İstanbul Antalya karayolu üzerinde Ktahya iline 23 km. kala, ana yoldan 3 km. içeride Ilıca mevkiinde orman içerisinde bulunmaktadır. Tesis Kütahya’ya 27 km., Eskişehir’e 47 km., Ankara’ya 287 km., İstanbul’a 337 km., İzmir’e 357 km., Antalya’ya 387 km., Bursa’ya 155 km. mesafededir..

Copyright © All rights reserved |